Začátečníci

Kdo je kdo v BDSM?

V BDSM se můžete setkat se spoustou výrazů. Nováčci (ať už dominanti nebo submisivové) v tom mohou mít ze začátku dobrý zmatek. Takže, kdo je kdo v BDSM?

Sadista

Osoba, která touží způsobovat bolest. Chce být zdrojem této erotické bolesti a smyslného týrání. Sadista nemívá dominantní sklony a také nemá zájem o trvalejší D/s vztah.

Masochista

Osoba, která cítí vzrušení z přetrvávající bolesti. Touží po tom, aby cítil bolest, případně byl zraněný. Touží být neustále tlačen na hranice fyzických sil. Masochista obvykle nemívá sub. sklony, a ani nemá zájem o D/s vztah.

Top (vrch)

Osoba, která hledá sexuální uspokojení v hraní rolí, rád přebírá kontrolu nad jinou osobou (bottom – spodek) jen na krátkou dobu. Může mít v oblibě také různé fetiše. Ve své podstatě není dominantem, ale rád si na něj „zahraje“, pokud je to nutné. Jeho dominance vyprchá hned po skončení hry.

Bottom (spodek)

Osoba, která si libuje v hraní rolí. Rád se vzdává kontroly na krátkou dobu (během trvání akce). Patří sem i osoby, které mají v oblibě různé fetiše. Tato osoba většinou nebývá ve své podstatě submisivní, a když už, tak jen velmi málo. Jeho submisivita se po akci ztratí a pokud nedostane znovu „chutě“, nemá o BDSM zájem.

Dominant

V podstatě jsou dva druhy dominantů:

  1. Dominant jen v sexu – působí vyrovnaně a sebejistě. Převzetí kontroly nad jinou osobou je pro něj prioritou, hlavně během sexu a hraní ale na jistý čas i mimo ně. Potřebuje cítit submisivovou oddanost a pokoru, potřebuje vést a řídit. Nebrání se vztahu založenému na principech D/s, ale dává přednost rovnocennému vztahu. Může ale nemusí mít sklony k SM.
  2. Dominant v životě i sexu (pravý dom.) – je to rozený vůdce, lidé mají tendenci následovat jej. Je sebevědomý, je nápaditý, tvořivý a má svůj život pevně v rukou. Touží po kontrolování a rozhodování, očekává, že jeho příkazy budou splněny. Tento typ dominanta má rád SM a má zájem o jakýkoli „bod zlomu“. Ve vztahu vyhledává hlavně city – chce vládnout, chce mít, chce vlastnit – a svou moc umí dát patřičně najevo. Je schopen partnera hodiny dráždit, dostávat ho na pokraj orgasmu jen aby mu jej mohl nakonec odepřít. Dává přednost D/s vztahu.

Submisiv

Tak jako dominanti i submisivové se rozdělují na dva druhy:

  1. Submisivní jen v sexu – osoba, která se chce vzdát kontroly nad sebou na delší dobu a intenzivnějším způsobem. Potřebuje mít cílevědomého a silného partnera, potřebuje cítit nadvládu a moc. Vztah D/s je pro
    takovou osobu přijatelný, ale raději dává přednost rovnocennému vztahu. Může ale nemusí mít masochistické sklony. Této osobě jde o prožití pocitů (ponížení, pokora, oddanost,..), nejen o bolest. Bude plnit příkazy Pána, ale jen pokud budou ve stanovených hranicích.
  2. Submisivní v životě i v sexu (pravý sub.) – s touhou těšit jiné se asi narodil. Je flexibilní a stačí jediný partnerův pohled nebo jediné slovo ke změně jeho nálady. Potřebuje silného a sebevědomého partnera se kterým se bude cítit v bezpečí. Je vnitřně velmi silný a pokud to jeho partner potřebuje, je připraven jej kdykoli ochránit. Má rád pocit pokory a ponížení (těmto pocitům dává přednost před bolestí). Může, ale nemusí mít masochistické sklony a pokud si to jeho Pán přeje, snese bolest. Udělá pro svého Pána téměř všechno, ať se mu to líbí nebo ne. Udělá to už jen proto, aby svému partnerovi udělal radost. Občas sní o otroctví.

Pán – Master

Je to přirozený vůdce, je důsledný, sebejistý a vyrovnaný typ člověka. Působí tajemně. Ze svých rozhodnutí neustupuje a jeho slovo je poslední a platné. Jeho příkazy se plní do posledního puntíku, bez zbytečných diskusí. O RS většinou nemívá zájem, s výjimkou trestání. Chce otroka, chce cítit jeho naprostou a absolutní poslušnost, chce cítit jeho oddanost a pokoru. Jeho hlavní prioritou je vlastnit otroka a zodpovídat za něj. Chce řídit jeho život minutu po minutě. Má vážný zájem o vztah 24/7, nebo TPE (Total Power Exchange).

Otrok – slave

Tato osoba je bez vedení a kontroly ztracena. Jeho smyslem života je poslouchat příkazy, bez ohledu na to, jaké jsou. Touží po úplném ovládnutí a chce nad sebou cítit moc a autoritu. Nemusí být masochistou a nejde mu ani o sex. Potřebuje mít pocit, že je vlastněn, že je majetkem někoho psychicky silného. S pocitem, že někomu patří získává pocit bezpečí a jistoty. Pro svého Pána udělá cokoli, bez sebemenšího zaváhání. Pro otroka je nejvhodnější vztah 24/7 nebo TPE.

Submisiv se může stát otrokem na jistou dobu po dohodě s dominantem.
Ne každý submisiv má předpoklady stát se otrokem, i když o tom může snít.

Switch

Osoba, která má dominantní i submisivní sklony. Někdy chce být ovládána a někdy mít kontrolu. Většina switchů inklinuje k jedné straně (dom. či sub.), ale s radostí si občas úkoly vymění. Tato osoba má ráda SM hry, ale není to pravidlem.

Mentor

Zajímavá osoba v BDSM vztazích. Mentor je osoba, která někoho vede, zaučuje, je to vychovatel nebo poradce. Může jím být dominantní či submisivní osoba, která má více zkušeností v BDSM a většinou pomáhá začínajícím a nezkušeným dominantům a submisivům. Učí a radí ale nic víc. Bez jakýchkoli emocí a pocitů. Mentor je ten, kdo odpovídá na otázky, vede rozhovory a poskytuje svému žákovi dostatek informací k tomu, aby se mohl sám a svobodně rozhodnout, co mu nejvíce vyhovuje.

V našich končinách se můžete běžně setkat se všemi výrazy kromě Top a Bottom. Pokud jste nováčkem a v BDSM teprve začínáte je dobré jasně si definovat kdo jste, koho hledáte a o jaký typ vztahu máte zájem. Stává se, že si různé pojmy zaměňují, či jinak vysvětlují i dominanti a submisivové, kteří se v BDSM pohybují déle. Pokud se někdo zde považuje za otroka, nemusí to hned znamenat, že je bez dominanta ztracený a neví co a jak.

Co vy na to?

Super
7
Úlet
2
Divné
1

Komentáře jsou uzavřeny

0 %