Vztahy v BDSM
Vztahy v BDSM

V BDSM můžete mít několik typů vztahů. Který z nich upřednostňujete, záleží pouze na vás.

SM (sadomasochistický) vztah

Lidé v tomto vztahu se mohou milovat a BDSM hrátky používají pouze k okořenění svého vztahu. Vztah SM může být založený ale také jen čistě na základě uspokojování vlastních potřeb, bez lásky či jiných podobných emocí. Vzájemně si plní své touhy a setkávají se vždy kdy chtějí své potřeby uspokojit.

T/b ( Top-bottom) vztah

Čas strávený v tomto vztahu je plný fetišů, her, hraní rolí a naplňování fantazií toho druhého. Není to ale dobrý základ, na kterém by se dal postavit hlubší vztah. Často je zpestřením běžného vztahu. Je to nejnižší forma vztahu D/s (často jen na jednu noc).

D/s vztah

Jedná se o nejčastější formu vztahu. Na tomto základě mohou být založeny i dlouhodobé vztahy. Submisiv se podřizuje dominantovi podle jeho přání a dle vzájemné dohody. Podle hloubky dominance a submisivity může být tento vztah plný emocí a citů typických pro BDSM ( pokora, poslušnost, …) nebo může být jen obohacením jinak rovnocenného vztahu. Jejich dominance a submisivita se neprojevuje stále, ale slouží ke zpestření a obohacení vztahu. Vztah D/s je také o pocitech. Oba si navzájem dávají a berou to, co potřebují.

Vztah M/s (Master – slave) – vztah 24/7

Jeden z nejvyšších vztahů v D/s. Základem tohoto vztahu je pocit vlastnít a být vlastněný. SM hry v těchto vztazích slouží většinou k trestání. Pán je hrdý a naplněný pocitem vlastnictví – má nad otrokem naprostou kontrolu. Otrok, téměř vždy s obojkem kolem krku, hrdě ukazuje, že je majetkem. Tyto vztahy jsou téměř vždy na 24/7. Otrok může pánovi cokoli navrhnout nebo s ním o čemkoli diskutovat, ale pán na to nemusí reagovat. Jeho slovo je vždy konečné a platné. Součástí tohoto vztahu bývají i otrocké smlouvy.

Vztah TPE – Total power exchange

Nejvyšší forma vztahu D/s. Totální a absolutní nadvláda nad otrokem. Otrok ve prospěch svého pána odevzdává duši, mysl i majetek – movitý i nemovitý. Pán rozhoduje o tom, zda otrok může pracovat ( neboť otrok má sloužit Pánovi a pokud pracuje, bude pracovat/sloužit po určitou dobu někomu jinému a nebude schopen se po tu dobu věnovat Pánovi).

Podle některých názorů je vztah TPE extrémní.

Kdo by se naprosto a dobrovolně vzdal úplně všeho?

Kdyby to Pán chtěl, musel by otrok například opustit úspěšnou firmu, přestat se stýkat s rodinou, nebo přáteli.

Podle jiných názorů se jedná o dokonalou a nejvyšší formu vztahu D/s. Podle
základních principů BDSM, nechce Pán nikdy svému otrokovi úmyslně ublížit nebo ho poškodit.

Skutečnost, že se mu dostává tolik důvěry od otroka, je projevem nejvyššího oddanosti a absolutní důvěry v Pánovi schopnosti.

 

Co vy na to?

Super
9
Úlet
3
Divné
1

Může se Vám líbit

Komentáře jsou uzavřeny

Více v rubrice: Začátečníci